Monday, 21 April 2014

உன் நினைவுகள் கொல்லுதடி

உன் நினைவுகளை மறக்க நினைத்து இரவில் தூக்கம் வரவில்லை
பின் அது முடியாது என தெரிந்து தூங்கினேன் உன் நினைவுகளுடன் !!!

No comments:

Post a Comment