Wednesday, 14 May 2014

எல்லாம் நீயடி !!

உன் msg வருகை சத்தத்துக்கே புல் அரிக்குதடி
புல் அரித்தே செத்து போவேன் உன்னை நேரில் பார்க்கும் அந்த நொடி !!!

No comments:

Post a Comment